Πληροφορίες γηπέδων

Διαστάσεις γηπέδων
Γήπεδο 5X5:
Μήκος 42m,Πλάτος 22m-Τέρματα 4mΧ2m
Γήπεδα 6X6: Μήκος 47m,Πλάτος 27m-Τέρματα 4,60mΧ2m
Γήπεδα 7X7: Μήκος 53m,Πλάτος 33m-Τέρματα 5mΧ2m
Γήπεδο 11X11: Μήκος 93m,Πλάτος 53m-Τέρματα 7,50mΧ2,50m