ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 4
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ   
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ
10 Ιουνίου, 2021
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 3-6 RIO FC
ΡΕΠΟ
 RIO FC
RIO FC
17 Ιουνίου, 2021
RIO FC 4-6 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
23 Δεκεμβρίου, 2020
RIO FC 2-2 XAMABOBO
RIO FC
 
XAMABOBO
 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ
24 Ιουνίου, 2021
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 9:30 μμ ΔΕΝ ΠΑΕΙ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ
10 Ιουνίου, 2021
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 1-3 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
ΡΕΠΟ
 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
 
ΡΕΠΟ
 
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ
10 Ιουνίου, 2021
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 3-0 ΑΡΩΜΑΛΟΙ
ΡΕΠΟ
 ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ
ΑΡΩΜΑΛΟΙ
24 Ιουνίου, 2021
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 2-5 ΔΕΝ ΠΑΕΙ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΡΩΜΑΛΟΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΑΡΩΜΑΛΟΙ
 
ΡΕΠΟ
 ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ
10 Ιουνίου, 2021
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 1-6 ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΡΕΠΟ
 ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ 
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΔΕΝ ΠΑΕΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ
 
ΡΕΠΟ
ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 4 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 1
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ     ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ
10 Ιουνίου, 2021
ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 3-6 RIO FC
10 Ιουνίου, 2021
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 3-0 ΑΡΩΜΑΛΟΙ
ΡΕΠΟΡΕΠΟ
 RIO FCΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 
RIO FC
17 Ιουνίου, 2021
RIO FC 4-6 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
24 Ιουνίου, 2021
ΜΥΡΩΔΙΑΔΕΣ 2-5 ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΑΡΩΜΑΛΟΙ
23 Δεκεμβρίου, 2020
RIO FC 2-2 XAMABOBO
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΡΩΜΑΛΟΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
RIO FCΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙΑΡΩΜΑΛΟΙ
 
24 Ιουνίου, 2021
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 9:30 μμ ΔΕΝ ΠΑΕΙ
 
XAMABOBOΡΕΠΟ
  
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙΔΕΝ ΠΑΕΙΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ
10 Ιουνίου, 2021
ΑΔΟΞΟΙ ΑΜΠΑΛΟΙ 1-3 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
 
10 Ιουνίου, 2021
ΠΑΛΑΙΟΣΧΟΛΙΤΕΣ 1-6 ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΡΕΠΟΡΕΠΟ
 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙΔΕΝ ΠΑΕΙ 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ  ΔΕΝ ΠΑΕΙ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
23 Δεκεμβρίου, 2020
ΔΕΝ ΠΑΕΙ 1:55 μμ ΡΕΠΟ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙΔΕΝ ΠΑΕΙ
  
ΡΕΠΟΡΕΠΟ